Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
11 - rozwiń Gazyfikacja os. Piastów oraz ulic Poznańska, Kościuszki interpelacja Andrzej Bogumił Nawrocki 2020-10-13 2020-11-03
10 - rozwiń Dowóz dzieci do szkół interpelacja Agnieszka Teresa First 2020-05-28 2020-06-03
9 - rozwiń Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich interpelacja Agnieszka Teresa First 2020-03-04 2020-03-13
8 - rozwiń Przekształcenie Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich interpelacja Agnieszka Teresa First 2019-12-31 2020-01-14
7 - rozwiń Przewozy szkolne na terenie Gminy Zelów interpelacja Agnieszka Teresa First 2019-11-14 2019-11-18
6 - rozwiń Wyskość opłat za śmieci dla seniorów oraz liczba dzieci w placówkach oświatowych i nauczycieli wraz z wymierem czasu pracy interpelacja Agnieszka Teresa First 2019-09-27 2019-10-08
5 - rozwiń Wyskość opłat za wywóz śmieci, mieszkańców gminy Zelów posiadających Kartę Dużej Rodziny interpelacja Andrzej Bogumił Nawrocki 2019-05-10 2019-05-21
4 - rozwiń Wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Mauryców za lata 2017 i 2018 wraz z informacją o sposobie ich wykorzystania interpelacja Ewelina Kałuża 2019-03-28 2019-04-02
3 - rozwiń Wyrównanie i uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gminnych: Podleśna, Poprzeczna, Zofii, Górna w Zelowie interpelacja Sylwester Jacek Drozdowski 2019-01-31 2019-02-04
2 - rozwiń 1. Udrożnienie rzeki Pilsi. 2. Szkolenie dot. funduszu sołeckiego. 3. Oświetlenie w Bujnach Szlacheckich. 4. Dowóz dzieci do szkół. interpelacja Agnieszka Teresa First 2019-01-31 2019-02-12
1 - rozwiń Dot. parkowania samochodów w okolicy kościoła w Zelowie interpelacja Agnieszka Teresa First 2018-12-14 2018-12-20