Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Mauryców za lata 2017 i 2018 wraz z informacją o sposobie ich wykorzystania

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Zelowa
data wpływu: 2019-03-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ewelina Kałuża wiceprzewodniczący Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Skarbnik Miasta

Wydział merytoryczny: Referat Finansowy, data odpowiedzi: 2019-04-02