Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dowóz dzieci do szkół

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie
data wpływu: 2020-05-28, data przekazania: 2020-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Teresa First radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Zelowa

Wydział merytoryczny: Biuro Rady Miejskiej, data odpowiedzi: 2020-06-03