Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wyrównanie i uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gminnych: Podleśna, Poprzeczna, Zofii, Górna w Zelowie

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Zelowa
data wpływu: 2019-01-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sylwester Jacek Drozdowski przewodniczący Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Zelowa

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-02-04