Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska stała 2018-12-03 Uchwała Nr II/5/2018
Komisja Inwentaryzacyjna stała 2018-12-03 Uchwała Nr II/9/2018
Komisja Mieszkaniowa stała 2018-12-03 Uchwała Nr II/8/2018
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa stała 2018-12-03 Uchwała Nr II/6/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-12-03 Uchwała Nr II/4/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-12-03 Uchwała Nr II/3/2018
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej stała 2018-12-03 Uchwała Nr II/7/2018