Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wyskość opłat za śmieci dla seniorów oraz liczba dzieci w placówkach oświatowych i nauczycieli wraz z wymierem czasu pracy

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie
data wpływu: 2019-09-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Teresa First radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Zelowa

Wydział merytoryczny: Biuro Rady Miejskiej, data odpowiedzi: 2019-10-08