Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Zelów

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
27 - rozwiń Ekspertyza dotycząca stanu budynku OSP w Sobkach interpelacja Kamil Świtała 2023-04-12 2023-04-24
26 - rozwiń Plac zabaw na ulicy Szkolnej interpelacja Michał Stańka 2023-04-13 2023-04-27
25 - rozwiń Naprawa nawierzchni drogi gminnej w Ignacowie interpelacja Andrzej Bogumił Nawrocki 2023-03-31 2023-04-14
24 - rozwiń Budowa toru kartingowego przy ul. Piotrkowskiej interpelacja Kamil Świtała 2023-02-22 2023-03-07
23 - rozwiń Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Ignaców interpelacja Andrzej Bogumił Nawrocki 2023-01-16 2023-01-19
22 - rozwiń Umozliwienie dokonywania opłat za przedszkole przelewem na rachunek bankowy interpelacja Andrzej Bogumił Nawrocki 2022-11-15 2022-11-29
21 - rozwiń Oświetlenie uliczne na ulicy Leśne Działy interpelacja Kamil Świtała 2022-09-08 2022-09-14
20 - rozwiń Ekwiwalent dla członków OSP interpelacja Kamil Świtała 2022-02-28 2022-03-01
19 - rozwiń Środki funduszu sołeckiego sołectwa Zelówek na rok 2022 interpelacja Kamil Świtała 2022-02-28 2022-03-04
18 - rozwiń Umowa na usługi promocyjne interpelacja Kamil Świtała 2021-10-12 2021-10-20
17 - rozwiń Instalacja lamp oświetleniowych na ul. Leśne działy interpelacja Kamil Świtała 2021-10-12 2021-10-14
16 - rozwiń Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Kilińskiego w Zelowie interpelacja Sylwester Jacek Drozdowski 2021-07-30 2021-08-03
15 - rozwiń Zły stan nawierzchni drogi powiatowej 1927E interpelacja Sylwester Jacek Drozdowski 2021-04-20 2021-04-29
14 - rozwiń Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Dzielna-Żeromskiego-Kilińskiego interpelacja Kamil Świtała 2021-03-09 2021-03-17
13 - rozwiń Poprawa stanu technicznego drogi w Pożdżenicach prowadzącej na oczyszczalnię ścieków interpelacja Michał Stańka 2021-01-18 2021-01-28
12 - rozwiń Oświetlenie przy ul. Szkolnej , blok nr 5 i 7 interpelacja Michał Stańka 2021-01-07 2021-01-18
11 - rozwiń Gazyfikacja os. Piastów oraz ulic Poznańska, Kościuszki interpelacja Andrzej Bogumił Nawrocki 2020-10-13 2020-11-03
10 - rozwiń Dowóz dzieci do szkół interpelacja Agnieszka Teresa First 2020-05-28 2020-06-03
9 - rozwiń Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich interpelacja Agnieszka Teresa First 2020-03-04 2020-03-13
8 - rozwiń Przekształcenie Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich interpelacja Agnieszka Teresa First 2019-12-31 2020-01-14
7 - rozwiń Przewozy szkolne na terenie Gminy Zelów interpelacja Agnieszka Teresa First 2019-11-14 2019-11-18
6 - rozwiń Wyskość opłat za śmieci dla seniorów oraz liczba dzieci w placówkach oświatowych i nauczycieli wraz z wymierem czasu pracy interpelacja Agnieszka Teresa First 2019-09-27 2019-10-08
5 - rozwiń Wyskość opłat za wywóz śmieci, mieszkańców gminy Zelów posiadających Kartę Dużej Rodziny interpelacja Andrzej Bogumił Nawrocki 2019-05-10 2019-05-21
4 - rozwiń Wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Mauryców za lata 2017 i 2018 wraz z informacją o sposobie ich wykorzystania interpelacja Ewelina Kałuża 2019-03-28 2019-04-02
3 - rozwiń Wyrównanie i uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gminnych: Podleśna, Poprzeczna, Zofii, Górna w Zelowie interpelacja Sylwester Jacek Drozdowski 2019-01-31 2019-02-04
2 - rozwiń 1. Udrożnienie rzeki Pilsi. 2. Szkolenie dot. funduszu sołeckiego. 3. Oświetlenie w Bujnach Szlacheckich. 4. Dowóz dzieci do szkół. interpelacja Agnieszka Teresa First 2019-01-31 2019-02-12
1 - rozwiń Dot. parkowania samochodów w okolicy kościoła w Zelowie interpelacja Agnieszka Teresa First 2018-12-14 2018-12-20