Przejdź do treści

I sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Data posiedzenia
07-05-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Dom Kultury w Zelowie ; ul. Kościuszki 74 ; 97-425 Zelów

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji
  • 2. Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Miejskiej
  • 3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
  • 4. Przejęcie prowadzenia obrad przez wybranego Przewodniczącego Rady Miejskiej
  • 5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  • 6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza
  • 7. Sprawy różne
  • 8. Zamknięcie sesji