Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Agnieszka Teresa First

Agnieszka Teresa First

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 288, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Inwentaryzacyjna stała Uchwała Nr II/9/2018 członek
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr II/4/2018, uchwała XXII/258/2020 członek
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-03 16:36:30 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zelowa. II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 16:09:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przez Radę Miejską w Zelowie Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego wobec Przewodniczącego Rady. II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 16:17:08 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027. II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 16:18:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2018 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 16:21:21 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zgody na nabycie nieruchomości. II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 16:23:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 16:25:13 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 16:39:02 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Zelów. II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 16:40:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Zelów do Zgromadzenia Delegatów Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie. II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:33:45 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:51:35 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:10:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:25:53 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:41:49 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:53:37 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 15:04:15 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:07:24 Zmiana porządku obrad II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:15:31 Głosowanie nad składem ilościowym komisji stałych II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:19:02 Głosowanie nad listą kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:21:18 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:23:23 Głosowanie nad kandydaturą Mirona Młudzika II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:24:46 Głosowanie nad kandydaturą Andrzeja Nawrockiego II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:25:32 Głosowanie nad kandydaturą Barbary Walczak II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:27:29 Głosowanie nad zamknięciem listy na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:30:26 Głosowanie nad kandydaturą Mirona Młudzika na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:36:03 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:38:10 Głosowanie nad kandydaturą Andrzeja Nawrockiego II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:38:52 Głosowanie nad kandydaturą Mirona Młudzika II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:39:42 Głosowanie nad kandydaturą Mateusza Roguta II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:40:24 Głosowanie nad kandydaturą Agnieszki First II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:41:07 Głosowanie nad kandydaturą Anny Barteckiej II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:43:44 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:45:04 Głosowanie nad kandydaturą Andrzeja Nawrockiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 przeciw
2018-12-03 13:47:05 Głosowanie nad kandydaturą Agnieszki First na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:55:19 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:56:25 Głosowanie nad kandydaturą Mateusza Roguta do Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:57:40 Głosowanie nad kandydaturą Eweiliny Kałuży do składu Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:58:36 Głosowanie nad kandydaturą Jacka Bary do składu Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 13:59:38 Głosowanie nad kandydaturą Jana Stempiń do składu Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:00:36 Głosowanie nad kandydaturą Anny Barteckiej do składu Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:04:15 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:05:24 Głosowanie nad kandydaturą Anny Barteckiej na przewodniczącą Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:13:42 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:14:50 Głosowanie nad kandydaturą Marcina Grala do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:15:55 Głosowanie nad kandydaturą Joanny Chrzanowskiej do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:17:04 Głosowanie nad kandydaturą Jacka Bary do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:18:04 Głosowanie nad kandydaturą Włodzimierza Paczuszki do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:18:53 Głosowanie nad kandydaturą Anny Barteckiej do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:20:41 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:21:36 Głosowanie nad kandydaturą Anny Barteckiej na przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:28:54 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:30:31 Głosowanie nad kandydaturą Barbary Walczak do składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:31:40 Głosowanie nad kandydaturą Jana Mirosława Stempiń do składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:32:29 Głosowanie nad kandydaturą Mateusza Roguta do składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:33:15 Głosowanie nad kandydaturą Marcina Grala do składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:34:01 Głosowanie nad kandydaturą Tomasza Kamola do składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:34:49 Głosowanie nad kandydaturą Andrzeja Nawrockiego do składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:36:39 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:37:30 Głosowanie nad kandydaturą Mateusza Roguta na przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:43:43 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:44:44 Głosowanie nad kandydaturą Włodzimierza Paczuszkę do składu Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:46:13 Głosowanie nad kandydaturą Mirona Młudzika do składu Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:47:13 Głosowanie nad kandydaturą Tomasza Kamoli do składu Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:49:10 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:50:09 Głosowanie nad kandydaturą Mirona Młudzika na przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:55:29 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:56:43 Głosowanie nad kandydaturą Agnieszki First do składu Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:57:29 Głosowanie nad kandydaturą Marcina Grala do składu Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:58:19 Głosowanie nad kandydaturą Tomasza Kamoli do składu Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 14:59:45 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 15:00:35 Głosowanie nad kandydaturą Marcina Grala na przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Zelowie II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 16:47:43 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby i rodziny objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-03 16:49:39 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 r. dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso II Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-13 16:44:56 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr II/14/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości III Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-27 13:14:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 IV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-27 13:15:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2018 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-27 13:31:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027 IV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-27 13:57:06 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2019 r. IV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-27 14:02:54 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/247/2005 w sprawie dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i wynagrodzenia za pobór IV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-27 14:05:50 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie IV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-27 14:09:24 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Zelów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów IV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-27 14:16:03 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zelów IV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-27 14:27:24 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zelów oraz zagospodarowania tych odpadów IV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-27 14:29:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zelowie na 2019 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-27 14:32:37 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich IV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-27 14:36:36 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zelów na lata 2019 – 2022 IV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2018-12-27 14:39:24 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-01-31 13:25:52 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 V Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-01-31 13:27:03 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-01-31 13:30:08 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na funkcjonowanie punktu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zelowie oraz Filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Zelowie V Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-01-31 13:32:24 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bełchatowskiemu V Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-01-31 13:36:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania Komendantowi Powiatowemu Policji w Bełchatowie środków finansowych z przeznaczeniem na finansowanie służb ponadnormatywnych na terenie miasta Zelowa V Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-01-31 13:39:03 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów V Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-01-31 13:40:58 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów V Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-01-31 13:42:34 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Zelów V Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-01-31 13:45:42 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zelowie V Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-01-31 13:54:07 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Zelowie na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-01-31 13:09:21 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu 17 dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich w filię. V Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:28:30 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:29:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 rok VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:30:36 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1922E w zakresie budowy chodnika na odcinku od Miasta Zelowa do miejscowości Pożdżenice – Etap I i II" VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:31:37 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306E w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wygiełzów" VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:34:55 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:36:26 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:38:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad dotyczących gospodarowania świetlicą wiejską w Ignacowie VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:53:12 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zelów na rok 2019" VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:55:17 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zelów VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:56:44 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:01:28 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zelów VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:12:16 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów, na terenie miasta i gminy Zelów VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:15:11 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Zelowie ul. Poznańska 8 VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:32:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:37:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:39:23 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zelów na rok budżetowy 2019 r. VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:41:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:43:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Statutów Sołectw VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:51:11 Głosowanie nad przyjęciem projektu w sprawie rozpatrzenia skargi VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 13:23:23 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. Dodanie pkt 4. - Wybory uzupełnijące do komisji mieszkaniowej. Dodanie pkt. 5. Wybory uzupełnijące do komisji Skarg, wniosków i petycji. VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 13:24:57 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. Zdjęcie pkt. 21 w sprawie projektu uchwałuy dotyczącego zmiany regulaminu utrzymania czystości i porzadku w Gminie Zelów. VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 13:40:54 Głosowanie nad rozszerzeniem składu ilościowego Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 13:41:55 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania radnego w skład Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 13:43:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania radnego w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zelowie VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 13:42:52 Głosowanie nad rozszerzeniem składu ilościowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zelowie VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 13:43:35 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029 VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 wstrzymał się
2019-05-09 13:45:00 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów za 2019 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 wstrzymał się
2019-05-09 14:38:12 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 14:41:23 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Zelów VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 15:51:24 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 15:59:35 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 16:02:28 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania imienia Stadionowi przy ul. Piotrkowskiej w Zelowie VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 16:05:48 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla działań mających na celu budowę "Odkrywki Złoczew" VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 16:08:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów od dnia 1 września 2019 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 16:10:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 16:17:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 16:19:03 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 16:21:05 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku niepublicznym w Zelowie VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 13:33:04 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. Dodanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jako pkt. 8 VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 13:33:53 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. Przesunięcie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Zelów za 2018 rok z pkt. 17 na pkt. 10 VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 15:28:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 przeciw
2019-05-30 14:42:45 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029 VIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-30 14:46:07 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-30 14:47:55 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1922E w zakresie budowy chodnika na odcinku od Miasta Zelowa do miejscowości Pożdżenice – Etap I i II" VIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-30 14:50:30 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad dotyczących gospodarowania świetlicą wiejską w Ignacowie VIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-30 14:52:12 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-30 14:54:31 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników VIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-30 14:37:43 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości VIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-30 13:26:20 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na dodadniu punktu 5 "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości" VIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:15:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:20:14 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 rok. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:27:28 Głosoawnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zelów do Klastra Energetycznego – Klaster Zielonej Energii. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:31:16 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306E w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wygiełzów”. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:34:04 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Zelów w 2019 roku. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:37:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zelów w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:39:58 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:42:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Wygiełzowie Nr 16. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:44:49 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:46:56 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnych lokali stanowiących własność Gminy Zelów. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:48:47 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 13:51:31 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029 XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 13:52:29 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 rok XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 13:54:50 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów obejmującego cały obszar miasta i gminy w zakresie korekty tekstu planu XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 13:59:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zelów XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:04:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zelów XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:06:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zelowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zelowie XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:08:37 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:13:00 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:14:32 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Zelów XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:16:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:18:53 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:41:40 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:43:00 Głosowanie nad przyjęciem 3 osobowego składu komisji skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych w kadencji 2020-2023 XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:44:10 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:45:27 Głosowanie nad powołaniem w skład Komisji Skrutacyjnej zgłoszonych osób XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 15:17:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 15:18:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Bełchatowie XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:11:24 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wysokości cen i opłat za ciepło XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-14 13:10:58 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2029 XII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-14 13:19:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 r. XII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-14 13:21:05 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 r. dotyczącej poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-14 13:23:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2020 rok XII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-14 13:27:45 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-14 13:35:07 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie opłaty targowej XII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-14 13:37:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie XII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-14 13:39:28 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 XII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 10:27:07 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2029 XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 10:28:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 10:42:52 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:15:59 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2020 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:17:55 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Zelów w 2020 roku XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:20:11 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:21:55 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:23:47 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Zelowie ul. Poznańska 8 XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:25:35 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zelów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:27:47 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:30:16 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz w domach dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży dotkniętych przemocą domową lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:31:40 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zelowie na rok 2020 XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:51:05 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej odbudowy linii kolejowej do Zelowa XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:53:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zelów na rok szkolny 2019/2020 XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 13:51:50 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich w szkołę filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach, do struktury klas I-III z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 przeciw
2019-12-30 10:13:38 Głosowanie nad wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad z punktu 23 dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich w szkołę filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach, do struktury klas I-III z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:14:54 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029 XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:18:50 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 r. XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:21:59 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bełchatowskiemu XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:22:58 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na funkcjonowanie punktu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zelowie oraz Filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Zelowie XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:35:59 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zelów na rok 2020" XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:38:02 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:39:53 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zelów XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:41:47 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Zelowie na 2020 rok XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:46:00 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzanych przez Gminę Zelów na rok budżetowy 2020 XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:47:51 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 wstrzymał się
2020-02-28 13:09:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029 XV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-02-28 13:10:48 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 rok XV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-02-28 13:19:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu partnerskiego pn. CUŚ dla powiatu bełchatowskiego o numerze RPLD.09.02.01-10-A066/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-02-28 13:22:06 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków XV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-02-28 13:24:59 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zelów w roku budżetowym 2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-02-28 13:31:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów, na terenie miasta i gminy Zelów XV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-27 12:20:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029 XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-27 12:25:28 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 r. XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-27 12:26:53 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4912E na odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew" XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-27 12:34:36 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zelów na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-27 12:36:35 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zelów XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-27 12:38:19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-27 13:07:59 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich w szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach, do struktury klas I-III z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 przeciw
2020-03-27 13:09:42 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-27 13:11:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uznania skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie za bezzasadną XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 wstrzymał się
2020-05-28 13:10:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 rok XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:09:54 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:15:08 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:19:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:48:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych polegające na przejęciu "Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez "Zakład Usług Komunalnych" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Zelowie XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:50:13 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. działki nr 118 poł. w obrębie 02 miasta Zelowa) XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:52:58 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. działki nr 39/3 poł. w obrębie 19 Jamborek-Kol.Karczmy) XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:54:20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. działki nr 34/34 poł. w obrębie 19 Jamborek-Kol. Karczmy) XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:55:26 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. działki nr 5 poł. w obrębie 01 Bocianicha) XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:57:29 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. działki nr 35/7 poł. w obrębie 06 m. Zelowa) XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:58:54 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. dz. nr 584 poł. w obrębie 18 Kurów-Kurówek gm. Zelów) XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 14:01:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 14:04:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 14:07:29 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zelów XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 14:08:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnych lokali stanowiących własność Gminy Zelów XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 14:11:04 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. zs. w Zelowie i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 14:13:10 Głosowanie nad przyjęciem projektu w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji "Stop zagrożeniu zdrowia i życia" XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 14:15:34 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania miesięcznej diety Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zelowie XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 14:17:07 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Zelowie biorących udział w posiedzeniu Rady i Komisji XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 11:11:42 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zelów z punktu 28. XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 11:12:42 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odcinku od miejscowości Karczmy do miejscowości Kociszew - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)" jako punkt 15 XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:12:06 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odcinku od miejscowości Karczmy do miejscowości Kociszew - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)" XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-07-08 10:17:10 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zelowa wotum zaufania XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 wstrzymał się
2020-07-08 10:36:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zelów za 2019 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-07-08 10:37:06 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Zelowa z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-07-08 10:57:02 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie za 2019 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-07-08 11:09:38 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029 XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-07-08 11:11:06 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-07-08 11:12:33 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania Komendantowi Powiatowemu Policji w Bełchatowie środków finansowych z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych prewencyjnych służb ponadnormatywnych na drogach gminy Zelów w 2020 roku XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-07-08 11:16:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zelów XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-07-08 11:20:05 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zelów XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-07-08 11:33:37 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zelów na rok szkolny 2020/2021 XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-07-08 11:36:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na terenie Gminy Zelów, wobec których Gmina Zelów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-07-08 11:40:55 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2020 r. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 wstrzymał się
2020-07-08 11:46:36 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-07-08 10:09:40 Głosowanie nad wprowadzeniem do proponowanego porządku obrad punktu „Wolne wnioski i informacje”, jako punkt 21 XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-07-08 10:08:45 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do proponowanego porządku obrad polegających na zamianie miejscami punktów 8 i 9 z punktami 4 i 5 XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-07-08 10:10:18 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zelów od 1 września 2020 r.", jako punktu 19 XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-07-08 11:44:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zelów od 1 września 2020 r. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 wstrzymał się
2020-10-09 10:18:30 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 XX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-09 10:19:38 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 rok XX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-09 10:23:40 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-09 10:26:30 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zelów i jej jednostkom organizacyjnym XX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-09 10:29:15 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wysokości cen i opłat za ciepło XX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-09 10:32:02 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zelów XX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-09 10:34:03 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie XX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2029 XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 r. XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 przeciw
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2021 rok XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zelów (dz. nr 234) XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zelów (dz. nr 190/87) XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zelów (dz. nr 487) XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dz. nr 125/1) XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dz. nr 711/1) XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dz. nr 61/2) XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zelów XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zelów oraz zagospodarowania tych odpadów XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie odbierania przez Gminę Zelów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie upoważnienia adwokata Bartosza Prusińskiego do reprezentowania Rady Miejskiej w Zelowie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 wstrzymał się
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Zelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-11-20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Bujnach Szlacheckich prowadzonym przez Gminę Zelów XXI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 10:11:34 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2029 XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 10:13:49 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 r. XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 10:43:51 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 10:54:54 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2021 r. XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 10:57:58 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Zelów w 2021 roku XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 10:59:34 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 11:08:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 11:09:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025 XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 11:10:10 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zelów na lata 2021-2023 XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 11:11:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zelów na lata 2021-2025 XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 11:13:34 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 11:15:10 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 11:18:20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Zelów XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 11:23:52 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zelowie XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 11:25:17 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 11:28:31 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 11:30:08 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zelowie na 2021 rok XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 11:21:48 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zelowie XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 11:22:56 Głosowanie nad kandydaturą Pana Andrzeja Nawrockiego na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zelowie XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 11:27:04 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-30 11:27:51 Głosowanie nad kandydaturą Pana Tomasza Kamoli na przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie XXII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 10:24:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 10:30:32 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2021 r. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 10:31:30 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bełchatowskiemu XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 10:32:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na funkcjonowanie punktu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zelowie oraz Filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Zelowie XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 10:35:02 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania Komendantowi Policji w Bełchatowie środków finansowych z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych prewencyjnych służb ponadnormatywnych na drogach gminy Zelów w 2021 roku XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 10:37:02 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. działki nr 23/15) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 10:38:40 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. dz. nr 204/2) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 10:40:35 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów (Chajczyny, Jawor) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 10:43:07 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 10:45:21 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zelów na rzecz użytkownika wieczystego XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 10:47:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnych lokali stanowiących własność Gminy Zelów XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 10:49:04 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 11:25:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021 – 2027 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 11:34:07 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zelów XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 11:36:17 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zelów na rok 2021" XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 11:53:03 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Wysockiego w Zelowie XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 11:55:06 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zelów w roku budżetowym 2021 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 11:57:03 Głosowanie nad przyjęciem projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/253/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zelów na lata 2021-2025 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 11:59:44 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchwalenia przez Radę Miejską w Zelowie, w trybie pilnym, uchwały dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terytorium gminy XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 12:01:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia sprzeciwu wobec masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 12:04:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Zelowie na 2021 rok XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 12:18:37 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania radnego w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 wstrzymał się
2021-03-09 12:13:01 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 12:14:32 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Barbary Walczak na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 przeciw
2021-03-09 12:07:11 Głosowanie nad zmianą porządku obrad sesji polegającej na wprowadzeniu dodatkowego punktu "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania radnego w skład Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie" jako punkt 32 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 12:08:41 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 12:09:47 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Kamila Świtały na członka Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 12:10:34 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania radnego w skład Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-09 12:17:16 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Kamila Świtały na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-04-19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 XXIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-04-19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2021 r. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-04-19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu XXIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-04-19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków XXIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-04-19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zelów w roku budżetowym 2021 XXIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-04-19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów XXIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-04-19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zelów na rok 2021 oraz określenia sezonu kąpielowego XXIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-04-19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zelów w latach 2021-2026 XXIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-04-19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 XXIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-05-28 11:17:23 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zelów oraz zagospodarowania tych odpadów XXV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-05-28 12:20:58 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy XXV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 przeciw
2021-05-28 12:27:21 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-05-28 12:30:08 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości XXV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-05-28 12:33:24 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 XXV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-05-28 12:41:40 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2021 rok XXV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-05-28 12:46:40 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie XXV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-05-28 12:48:48 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie XXV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-05-28 12:52:11 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów, na terenie miasta i gminy Zelów, zmienionej uchwałą Nr XV/166/2020 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 lutego 2020 roku XXV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-05-28 12:55:11 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XXV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-11 16:20:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy XXVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 przeciw
2021-06-11 16:04:44 Głosowanie nad zmianą proponowanego porządku obrad polegającą na wprowadzeniu dodatkowego punktu "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z "Kąpieliska Patyki" w gminie Zelów" jako punkt 4 XXVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-11 16:23:12 Głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z "Kąpieliska Patyki" w gminie Zelów XXVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za